Menu
OUR SERVICES
BULK CARGO
STUFFING
BREAK BULK
PROJECT CARGO
CONSULTANCY

WE LIFT
YOUR CHANCES
ON THE BALKANS

EMS APO is looking for a professional Technological Equipment Driver:

Place of work: East Terminal, Port of Durrës 
 
Employer: EMS Albanian Port Operator Shpk 
 
Technological equipment to use: truck, wheel dozer, bobcat, forklift, reach stacker, scrap handler, etc. 
 
Licenses required: C, CAP, DAP
 
Work experience with above technological equipment: at least 3 years
 
Salary satisfactory
 
Preferred age: under 35 years old
 
If you are interested in working with us, pleasesend your application to
info@ems-apo.com

EMS APO is looking for a professional Technological Equipment Driver:

Place of work: East Terminal, Port of Durrës 
 
Employer: EMS Albanian Port Operator Shpk 
 
Technological equipment to use: truck, wheel dozer, bobcat, forklift, reach stacker, scrap handler, etc. 
 
Licenses required: C, CAP, DAP
 
Work experience with above technological equipment: at least 3 years
 
Salary satisfactory
 
Preferred age: under 35 years old
 
If you are interested in working with us, pleasesend your application to
info@ems-apo.com

EMS APO kerkon te punesoje Manovrator Paisjesh Teknologjike me kerkesat e me poshtme:

Vendi i Punës:Terminali Lindor, Porti Durrës

Punëdhënësi: EMS Albanian Port Operator Shpk 
 
Mjetet teknologjike për përdorim: Kamion, Fadromë, Bobcat, Pirun, Reachstacker, përpunues skrapi, etj.
 
Patentat e kërkuara: Patentë C, CAP, DAP , AutoMakinist, Ekskavatorist, Përvoja pune me mjete teknologjike të paktën 3 vite
 
Paga e kënaqshme
 
Mosha e preferueshme nën 35 vjeç
 
 

Nese jeni te interesuar te punoni me ne, lutem dergoni aplikimin tuaj ne adresen:
info@ems-apo.com

EMS APO kerkon te punesoje Manovrator Paisjesh Teknologjike me kerkesat e me poshtme:

Vendi i Punës:Terminali Lindor, Porti Durrës

Punëdhënësi: EMS Albanian Port Operator Shpk 
 
Mjetet teknologjike për përdorim: Kamion, Fadromë, Bobcat, Pirun, Reachstacker, përpunues skrapi, etj.
 
Patentat e kërkuara: Patentë C, CAP, DAP , AutoMakinist, Ekskavatorist, Përvoja pune me mjete teknologjike të paktën 3 vite
 
Paga e kënaqshme
 
Mosha e preferueshme nën 35 vjeç
 
 

Nese jeni te interesuar te punoni me ne, lutem dergoni aplikimin tuaj ne adresen:
info@ems-apo.com

Your browser is too old.


This Website doesn’t support Internet Explorer 9 and older. Please upgrade to the latest version one of the following browsers: